PDA

Xem bản đầy đủ : Khai thác các tiện ích của chương trình  1. Nhập dữ liệu từ file Excel mẫu có sẵn vào bảng khối lượng của dự toán để tính toán.
  2. Xuất một dự toán ra file Excel
  3. Lập tiến độ công trình
  4. Cách áp dụng định mức
  5. Hội về các chức năng tiện ích của chương trình
  6. Xuất ra Excel không có dữ liệu
  7. xuất excel chậm và đôi khi bị lỗi
  8. Sửa hẹ số chi phí chung và thu nhập chịu thuế
  9. Lỗi khi sử dụng DTD