PDA

Xem bản đầy đủ : Đọc bản vẽ và tính khối lượng 1. Cách tính khối lượng móng đơn và khối lượng đào móng
 2. thắc mắc bảng khối lượng bài tập
 3. Cách tính g? chỉ
 4. Tính gần đúng khối lượng đào đất
 5. thac mac ban ve va khoi luong
 6. Tính thể tích đào đất ao
 7. Thầy cho e hội về kl cốt thép
 8. Các Anh giúp e với...! Thanks
 9. ván khuôn! giúp với!
 10. Cắm cọc thủ công.
 11. Hội linh tinh dự toán
 12. xin tài liệu về bóc tách khối lượng bản vẽ điện!!!
 13. Cách tính khối lượng thép sàn
 14. đào đất móng
 15. Khối lượng phần trần thạch cao
 16. Khối lượng đất đấp
 17. Cách tính khối lượng trần và vách thạch cao trên bảng vẽ autocad!
 18. Tính khối lượng đào đất hố móng
 19. Giúp em tính ván khuôn nha
 20. thanh toan khối lượng dàn giaó chịu lục
 21. Cách tính diện tích mái ngói nghiêng, nhân công đõ mái dốc bê tông
 22. Câu hội về Tổng mức đầu tư và việc phân chia gói thầu trong KHĐT