PDA

Xem bản đầy đủ : Cài đặt chương trình Dự tóan DTD 1. Cần biết khi cài đặt chương trình
 2. Cài đặt và sử dụng DTD với windows Vista,7
 3. Hội Cách Update & Ghép File
 4. Cài đặt không được do xung đột với chương trinh chống VR
 5. Cách điều chỉnh Kaspersky để Dự tóan Deluxe có thể chạy bình thường
 6. Xử lý BKAV khi cài đặt và sử dụng chương trình dự toán Deluxe
 7. Bốc xếp vận chuyển trong nhà cao tầng
 8. Các vấn đề vướng mắc liên quan đến việc sử dụng bản quyền USB
 9. Cài đặt fon cho dự toán Deluxe
 10. không cài được phần mềm deluxe
 11. Cài phần mềm dự toán Deluxe bị lỗi
 12. Cách tắt âm thanh NĐn của Deluxe
 13. Khi cài đặt với Win 8 và 10 cần chú ý
 14. Điều chỉnh Unikey để gõ được tiếng Việt
 15. Hỏi Thầy Cách Cài Đặt Từ Khóa USB 2012 Lên 2016