PDA

Xem bản đầy đủ : Định mức và đơn giá 1. Bài đọc về định định mức ,đơn giá ,dự toán, khối lượng
 2. Cấm ghi xuất xứ hàng hóa và nhãn mác, vậy làm sao tính dự toán!?!?
 3. Hệ số trượt giá theo các Thông tư?
 4. Các tình hướng phức tạp khi xác định tỉ lệ định mức tư vấn theo loại hình công trình
 5. Thu nhập chịu thuế tính trước
 6. Hệ số đào đất 1,3 là gì?
 7. Xin cước vận chuyển và phân loại đường của TP Hồ chí Minh!
 8. Chi phí kiến thiết cơ bản khác của dự án là bao nhiêu?
 9. Tính dự tóan với mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng
 10. Định mức về ca máy và định mức kiểm toán
 11. Cách áp dụng hệ số K trượt giá cho nhân công và ca máy
 12. Thuế VAT xử lý như thế nào trong dự tóan
 13. Xin Định mức dự toán file Ecxel
 14. đơn giá 701 TPHCM là gì?
 15. Các câu hội về tin lương, vận chuyển và định mức BTN
 16. Ví dụ về lập định mức mới và điều chỉnh định mức
 17. Sử dụng Định mức 6060 và 6061
 18. Định mức chính và phụ?
 19. Nhân công nhóm III nhập vào như thế nào?
 20. Chỉnh sửa và cập nhật định mức
 21. Định mức XDCB
 22. Hội về định mức và đơn giá phần duy trì cây xanh đô thị
 23. ?ịnh mức chi phí QLDA và Tư vấn 957/2009/QD-BXD
 24. đơn giá khảo sát công trình cáp quang
 25. Cách đánh mã hiệu cho định mức
 26. Chọn mã hiệu định mức đào đất
 27. Suất đầu tư năm 2009
 28. Điều chỉnh định mức thi công dầm cầu.
 29. Định mức coffa giữa 1776 và 1784
 30. đơn giá vận chuyển
 31. Định mức dự toán sửa chữa 1778/BXD - VP
 32. Quy định chung về cách thể hiện mã hiệu định mức
 33. So sánh giữa phương pháp tính theo sách đơn giá và đnh mức
 34. gửi thầy giải đáp thắc mắc dùm em
 35. Đơn giá ca máy, nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 TPHCM